Välkommen till Östgöta Konstförening!


Missa inte vår kommande föreläsning "Tyra Kleen rebell och Mademoiselle", den 7 april! 

 

Vi befinner oss i början av året, då vi alla ser framåt, nyfikna på det nya. Studieförbund och föreningsliv utlovar nya spännande kunskaper och upplevelser. 
Det sker nästan som i trots mot det omfattande smittoläge som just nu råder, men också som ett bevis på att hoppet är det sista som överger oss.

Föreningens ändamål sedan 1921:

  • att inom Östergötland väcka och utbreda intresse för konst.
  • att på olika platser anordna utställningar, företrädesvis av levande svenska konstnärers verk.
  • att till föreningens medlemslotteri, årligen inköpa konstverk av i första hand i Östergötland verksamma konstnärer.
  • att genom stipendier uppmuntra förtjänta Östgöta konstnärer.
  • att bedriva eller medverka till publikations- och annan konstbildningsverksamhet.

Bli medlem idag

Vill du bli medlem?

 

Konstföreningen anordnar föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet och Östergötlands museum.