Välkommen till ett nytt år med Östgöta Konstförening

När vi nu presenterar ett program för 2023 finns fortfarande utrymme för kompletteringar och vi räknar med att kunna göra ett nytt utskick under mars månad.

Föreningens ändamål sedan 1921:

  • att inom Östergötland väcka och utbreda intresse för konst.
  • att på olika platser anordna utställningar, företrädesvis av levande svenska konstnärers verk.
  • att till föreningens medlemslotteri, årligen inköpa konstverk av i första hand i Östergötland verksamma konstnärer.
  • att genom stipendier uppmuntra förtjänta Östgöta konstnärer.
  • att bedriva eller medverka till publikations- och annan konstbildningsverksamhet.

Bli medlem idag

Vill du bli medlem?

Konstföreningen anordnar föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet och Östergötlands museum.