Välkommen till Östgöta Konstförening!

Hösten är här!

Under fliken program kan ni nu hitta höstens program, 
vi gör en rivstart redan den 27 augusti med ”Finissage” av vår ungdomsutställning Nya Vågen, läs mer i programmet.

Föreningens ändamål sedan 1921:

  • att inom Östergötland väcka och utbreda intresse för konst.
  • att på olika platser anordna utställningar, företrädesvis av levande svenska konstnärers verk.
  • att till föreningens medlemslotteri, årligen inköpa konstverk av i första hand i Östergötland verksamma konstnärer.
  • att genom stipendier uppmuntra förtjänta Östgöta konstnärer.
  • att bedriva eller medverka till publikations- och annan konstbildningsverksamhet.

Bli medlem idag

Vill du bli medlem?

Konstföreningen anordnar föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet och Östergötlands museum.