Kontakt

Östgöta Konstförening
Box 232, 581 02 Linköping
info@ostgotakonstforening.se
Ordförande: Anders Lindkvist
Medlemsansvarig: Lillis Kirsh
073 - 815 33 36
lillis.kirsh@gmail.com

Facebook: Agneta Östlund

Ansvarig för resor: Berit Hyland

Styrelsen

Ordförande: Anders Lindkvist 
Kassör: Lennart Nilsson
Registrator: Lillis Kirsh  
Ledamot: Kristina Dalberg 
Ledamot: Urban Hanson
Ledamot: Berit Hyland  
Ledamot: Agneta Östlund
Ledamot: Anne-Marie Grubbström
Ledamot: Bo Hernborg
Ledamot: Margareta Bynke
Stefan Hammenbeck adjungerad från Östergötlands museum    
Helena Scragg adjungerad från Norrköpings Konstmuseum