Medlemskap i Östgöta Konstförening

Som medlem i föreningen får du:
  • en lott i medlemslotteriet
  • rabatt på föreningens utgivna publikationer
  • följa med på våra uppskattade konstresor och ateljébesök
  • delta i våra debatter, föreläsningar, konstvisningar och kurser
  • rabatt på tidskriften Konstperspektiv
Aktuella medlemsavgifter per kalenderår:
  • 200 kronor
  • 100 kronor för familjemedlemmar
  • 100 kronor för yrkesverksamma konstnärer

Medlemsavgiften betalas in till föreningens PG / BG

  • Bankgiro 554 - 5975


Östgöta Konstförening samarbetar med Östergötlands museum i Linköping och Norrköpings Konstmuseum.

Information om den nya dataskyddsförordningen GDPR

Den 25:e maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och den ersätter personuppgiftslagen PUL. 

Östgöta konstförening vill att du som medlem ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Dina adressuppgifter (inklusive mailadress) används endast för vårt medlemsregister och för att skicka ut information om vad som händer i Östgöta konstförening. Uppgifterna förmedlas inte vidare till någon annan. 

Vill du avregistrera dig, går det bra att kontakta oss.