Välkommen till ett nytt år med Östgöta Konstförening!

När vi nu presenterar ett program för 2023 finns fortfarande utrymme för kompletteringar och vi räknar med att kunna göra ett nytt utskick under mars månad.

Kulturens roll, som en del av yttrandefriheten har aktualiserats under 2022. Frågan om hur långt "armlängds avstånd" sträcker sig i den kommunala kulturpolitiken är fortfarande omtvistad.
Som förening vet vi vår uppgift: Vi ska stärka konstens ställning i Östergötland och möjliggöra för en ny generation att utveckla den vidare. Men vi har också en tredje uppgift, att bidra till att det publika intresset för konstens olika former kvarstår och helst ökar.
I vårt 102: a verksamhetsår tydliggörs också vår strävan till samverkan. Genom att samarbeta med Region Östergötland och konstinstitutionerna i Östergötland (i Norrköping och Linköping), når vi lättare våra målsättningar. Och det är tillsammans med Östgötadistriktet av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, som vi kan vi bidra till att stärka föreningsrörelsens ställning. Vi vet också att det är tack vare generösa bidrag från fonder och stiftelser som vi kan dela ut stipendier, ge ut konstböcker med fokus på Östergötland och arrangera utställningar - alltsammans viktiga delar av vår verksamhet. Så även i år.
Minst lika viktigt är att vi själva underhåller vår nyfikenhet och kunskap genom resor och studiebesök. Programmet i år, liksom tidigare år, innehåller därför en blandning av medlemsaktiviteter och mer publika arrangemang. Hela fyra resor finns med i vårens program vid sidan av besök på Norrköpings Konstmuseum och en kvällsföreläsning i domkyrkan. Hos SAAB:s konstförening får vi fördjupa oss i koppargrafikens underbara värld, med Stefan Hammenbeck som ansvarig.

I programmet passar vi också på att kalla till vårt årsmöte, 24 mars, som äger rum på Föreningshuset Fontänen i Linköping, kl.14.00-16.00.

Program

En serie konstbetraktelser inleds redan i januari, på Norrköpings Konstmuseum,
samtliga i anslutning till utställningen "Äggröra, karamellmåleri och plåthhårt" och med Stefan Hammenbeck som värd (se bifogat program).

4 februari - 

uppmärksammas konstföreningens bok "Konst är nödvändigt - Konstscen Östergötland". Också den i anslutning till vår utställning i Norrköping, med början kl. 14.00. Gratis inträde.

25 februari - 

kl. 10.30-12.00, inbjuder Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Östergötland, till Konstdag hos Saab:s Konstförening, med fokus på den arbetskrävande och innehållsmässigt spännande koppargrafiken. Fyra grafikers blad visas (Åke Johansson, Bengt- Göran Flod, Jucka Vänlinen och Mathias Fagerholm, som också medverkar).
Anmälan, senast 20 februari till Margareta Gustavsson (tel: 0703 69 36 91, mail: margaretha.gustavsson@dockebo.se)

7 mars

"En resa i konstens tecken". Vi besöker Villa Akleja i Vaxholm och välkomnas där av konstexperten och Ackesamlaren Clas Moser, som berättar om sin stora konstsamling. Sen lunch intas därefter på Bistro Gustavsberg och sedan finns det tid över att besöka porslinsfabrikens Outlet. Under hemresan serveras kaffe med dopp. Avresa kl. 07.15 från Östergötlands museum. Resan anordnas av Vikingbuss.
Sista anmälningsdag 25 februari. Pris 950 kr. Tel. Vikingbuss 013-14 15 16. Avbokningsvillkor: 4 dagar innan avresa, full kostnad.

14 mars

"Skönheten och rättvisan". Stefan Jonsson, kritiker och författare samt professor i etnicitet vid Linköpings universitet, berättar om konsten som fantasins arbetsplats och om hur vi kan förstå skönheten i att handla rättvist. Han utgår från sin senaste bok "Den otyglade skönheten- 5 saker konsten vet om demokratin" och betonar hur konsten är nödvändig för demokratins fortbestånd.
(Ingår som en del av Linköping domkyrkas program "Livsviktigt"). Linköpings domkyrka kl. 18.30. Fri entré.

24 mars

Årsmöte kl. 14.00 på Föreningshuset Fontänen i Vagnhallen (vi återkommer till programmet i nästa utskick).

4 april

Konstresa till vårsalongen på Liljevalchs. Avresan sker från Östergötlands museum kl. 08.30 och vi anländer Liljevalchs för en guidad rundvandring kl. 11.15. Efter guidningen ges fri tid för egna strövtåg. Lunch intages på Blå Porten, till egen kostnad (plats är bokad kl. 13.30)
Hemresan beräknas ske kl.15.30.
Kostnad 600 kr. Anmälan görs till Anne-Marie Grubbström (tel: 0739 44 53 22,
mail: anne-marie@grubbstrom.com) senast 24 mars. Efter besked om plats insättes pengarna på Bankgiro 554-5975

16 april

Finissage på Norrköpings Konstmuseum av utställningen "Äggröra, karamellmåleri och plåthårt". Vi återkommer till dagens programpunkter i nästa utskick.

4 - 5 maj

Konstresa till Halland. Första veckan i maj planeras en resa utefter Kattegatt, med besök på Tjolöholms slott, Falkenberg med sitt designmuseum, Halmstads Konstmuseum, Hishult med konsthall och en ständigt föränderlig skulpturträdgård. Resan bjuder på en stor variation av kultur, som vuxit fram under sekler på landsbygd och i städer, fram till vår tids mångfasetterade uttryck och digitala processer. På resan besöker vi också Jönköpings länsmuseum.
Närmare detaljer om resan presenteras i nästa utskick.

30 maj

Konstresa till "Kärlekens trädgård". I vackraste rhododendrontid tar vi bussen till Gryt och besöker konstnären Karola Meissner, som visar sina skulpturer i en hisnande vacker omgivning. Sedan följer en god lunch på Gryts Varv.
Avresan sker från Östergötlands museum kl. 08.30. Pris 500 kr.
Anmälan görs till Anne-Marie Grubbström (tel: 0739 44 53 22, mail: anne-marie@grubbstrom.com), senast 20 maj. Efter besked om plats insättes pengarna på Bankgiro 554-5975

Då det gäller resorna har vi försökt skärpa rutinerna för avbokning så att vi slipper stå med en buss, som bara är till häften fylld, på grund av avbokningar i sista stund. Samtidigt vet vi att intresse kan finnas hos medlemmar i någon annan av våra konstföreningar i Linköping. Vi har därför beslutat att öppna för anmälningar också från andra föreningar än vår egen. Det kommer att gälla två veckor före sista anmälningsdag.
Styrelsen