Program våren 2022

Månaden Februari har vi än så länge lämnat därhän, med hopp om att följande månader ger desto fler möjligheter till gemensamma konstupplevelser:
Månaden Mars innehåller ett besök till Norrköping och Ståhl Collection och därtill en resa till Stockholm, med besök på både Liljevalchs vårsalong och Nordiska museets utställning av galaklänningar under 1900-talets första hälft. Den senare, som rör sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk, ska vi förhoppningsvis kunna introducera med hjälp av en kläddesigner, som
berättar om sitt arbete.

Månaden April innehåller minst två viktiga programpunkter varav en är årsmötet, en annan är den tidigare uppskjutna resan till Borås. Dessutom bjuder Konsthistoriska klubben i Linköping in Östgöta konstförenings medlemmar till en föreläsning om Tyra Kleen rebell och mademoiselle. 

Månaden Maj innehåller en planerad manifestation av Sveriges Konstföreningar, där Östgöta Konstförening också har en roll. Tillsammans vill vi visa upp konstföreningarnas betydelse, bakåt i historien men främst inför framtiden. 
Vi hoppas också kunna inviga vår ungdoms utställning ”Nya Vågen” som vi genomför tillsammans med Östergötlands museum ( efter det att premiärdatum hela tiden varit tvunget att anpassas till den pågående renoveringen). Maj är också en månad som lämpar sig väl för stadsvandringar och studiebesök, om ännu inte inplanerade.

Månaden Juni saknar i nuläget helt programpunkter och detta inte för att förslag saknas. Vi hoppas kunna återkomma med mer detaljer efter det att
”medlemsgruppen” som bildades före jul haft möjlighet att träffas.

Som framgår är det ovanstående på flera punkter svävande i beskrivningen och osäkra i tidsangivelserna. Därför kommer vi fortsättningsvis att behöva
förlita oss på vår hemsida för uppdateringar. Här kommer varje programpunkt att minst en månad i förväg finnas angiven med tid, plats, anmälnings adress och ev. kostnad.

Tre resor, som vi förhoppningsvis kan räkna med är:

1. Ståhls Collection, 17 mars.
Visas av Mikael Ståhl själv. Resan är öppen för 30 personer med covidpass och görs i samarbete med Konsthistoriska Klubben.

Buss avgår från Boggården vid slottet kl.13.00 Anmälan görs till Anne-Marie Grubbström senast 17 februari.
Helst e-post: anne-marie@grubbstrom.com,
alternativt SMS eller tel: 073-944 53 22.
OBS, begränsat antal deltagare.
Efter besked om plats betalas beloppet 470 kr in på PG 730724-2.


2. Den 26 mars gör vi ett nytt försök att genomföra vår traditionella resa till Liljevalchs vårutställning, som bjuder på ett sedvanligt spännande utbud av konst från hela Sverige. Efter besöket på Liljevachs vandrar vi över till Nordiska museet, där var och en kan beställa lunch, innan vi tar del av utställningen ”Nordens Paris” och låter oss förflyttas till haute couturens gyllene era och Parismodets nordligaste utpost - Franska damskrädderiet på varuhuset NK i Stockholm, 1902–1966.

Bussen tar 40 personer med covidpass och startar kl.08.00 från Östergötlands museum. Konstmuseet i Norrköping passeras kl.08.40 för påstigande.
Kort rast i Sillekrog!
Priset för resan är bussavgift plus inträde till de båda museerna: 525 kr.
Insättes på bankgiro 554-5975.”
Sista anmälningsdag 19 mars, till Berit Hyland, e-post:
berithyland@gmail.com eller SMS: 072-733 22 93. Var vänlig ange namn och adress, telefon och mail.

Adresser:
Liljevalchs konstmuseum
Djurgårdsvägen 60
115 21 Stockholm
Tel: 08-508 313 30

Nordiska Museet
Djurgårdsvägen 6-16
115 21 Stockholm
Tel: 08-519 546 003. Resan till Borås och Textilmuseet, är planerad till 28 april. Här tar vi del av flera spännande utställningar, inklusive en om Sveriges svar på den franska haute couturen. Bussen tar 40 personer med covidpass och görs i samarbete med Konsthistoriska klubben.

Bussen avgår från Borggården vid slottet kl.07.30. Anmälan görs till Ingrid Andersson, senast 4 april.
Helst e-post: ingrid15andersson@gmail.com, alternativt SMS eller tel: 070-092 3436. Efter besked om plats betalas beloppet 700 kr in på PG 730724-2. Anmälan är bindande. För en mer utförlig presentation hänvisas till Konsthistorisaka klubbens hemsida.

Missa inte!
Föreläsning: Tyra Kleen rebell och mademoiselle

Konsthistoriska klubben i Linköping inbjuder Östgöta konstförenings medlemmar till föreläsning: Tyra Kleen rebell och mademoiselle.

Föreläsare: Karin Ström Lehander, doktorand vid Åbo Akademi.
Onsdagen den 7 april, kl. 18.00 i Vagnhallen Fontänen.
Entréavgift 60 kr. 

Vänliga hälsningar
Berit och Anne-Marie